Právní doložka

Zásady užívání webové stránky (v tomto textu „Zásady užívání“)

Materiály na této webové stránce jsou chráněny podle platného autorského práva. Všechna práva jsou vyhrazena. Provozovatelem těchto stránek je Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s.

Zásady užívání uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo právní předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele těhto webových stránek.

Váš přístup k této stránce a její užívání podléhá následujícím Zásadám užívání a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení tyto Zásady užívání.

 1. Tyto Zásady užívání platí pro užívání webových stránek na doméně http://www.ondraseknj.cz/ (dále jen „webové stránky“).
 2. Všechny materiály, které jsou na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Materiály zobrazené na těchto webových stránkách můžete využívat pouze pro osobní účely.
 3. Nejste oprávněni obsah těchto webových stránek kopírovat, ukládat, distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále umisťovat, ani nesmíte obsah těchto webových stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez předchozího písemného povolení provozovatele. V případě zájmu o jakékoli užití kontaktujte nás.
 4. Provozovatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však provozovatel neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu těchto webových stránek.
 5. Užívání a prohlížení webových stránek je na Vaše nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k těmto webovým stránkám, jejich užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, nahrávek a podobných materiálů z těchto webových stránek.
 6. Fotografie a jiný obrazový materiál zobrazený na webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Vy ani nikdo jiný není oprávněn nad rámec výše uvedeného tyto obrázky užívat, kopírovat, měnit, upravovat, dále užívat, dále umisťovat.
 7. Provozovatel neshromažďuje žádné Vaše osobní údaje při užívání těchto webových stránek a postupuje ve smyslu Zásad zachovávání soukromí.
 8. Provozovatel může kdykoli upravit tyto Zásady užívání změnou tohoto textu. Takové úpravy jsou závazné ode dne vydání a mění předchozí obsah Zásad užívání.

Zásady užívání vstoupily v platnost dne 7. března 2010.

Zásady zachovávání soukromí

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu na stránkách ondraseknj.cz. Provozovatel neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje nebo citlivé údaje o našich návštěvnících.

Informace, které se sbírají automaticky

Jestliže navštívíte portál, automaticky se shromažďují některé informace o Vaší návštěvě. Tyto informace neobsahují žádné osobní nebo citlivé údaje a ani Vás osobně neidentifikují. Automaticky se uchovávají tyto informace o Vaší návštěvě:

 • Internetová doména a IP adresa, ze které se připojujete k portálu.
 • Typ prohlížeče a operačního systému, který používáte při prohlížení stránek.
 • Barevná hloubka, která udává počet barev, které jste schopni na Vašem monitoru zobrazit.
 • Rozlišení obrazovky, které používáte při prohlížení našich stránek.
 • Stránky, ze kterých jste navštívili naše stránky, pokud jste tak učinili.
 • Hledaná spojení slov.
 • Jednotlivé stránky nebo dokumenty, které jste navštívili.

Tyto informace nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim potřebám a požadavkům.

Soubory cookie

Při návštěvě stránek může být na Váš počítač umístěn soubor cookie nebo může být tento soubor přečten, jestliže je již uložen na Vašem počítači. Soubory cookies se používají ke zjištění pohybu na stránkách. Takto získané informace jsou využívány pouze ke zjištění vzorů používání stránek, vývoje pohybu na stránkách. Při přijímání a odesílání souborů cookies nejsou přenášeny žádné osobní údaje. Můžete nastavit Váš prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookies. I když se tak rozhodnete, budete mít přístup na větší část našich stránek. Co jsou soubory cookies zjistíte na stránkách firmy Microsoft.

Užívání služby Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Informace, které zašlete e-mailem

Jestliže nás kontaktujete elektronickou poštou, Váš e-mail bude předán k vyřízení. Informace uvedené v elektronické poště nepředáváme žádné jiné třetí osobě. Vaše e-mailová adresa je uchována pouze po dobu kontaktu s Vámi, poté je smazána. Jestliže uvedete v e-mailu osobní údaj, nedojde k jeho zpracování a ani nebude poskytnut třetí osobě.

Zásady zachovávání soukromí vstoupily v platnost dne 7. března 2010.

TOPlist