1967-1977

První díl mapuje období let 1967 až 1977.

Připravil: Petr Kocián
(s využitím kroniky a historických materiálů)

1967

Myšlenka na vytvoření dětského pěveckého sboru se zrodila koncem roku 1966. Jak prof. Ptáček po několika letech vzpomínal, tehdy se z jihlavského festivalu vokální tvorby vracela vlakem domů skupinka hudebních nadšenců a sdělovali si své dojmy z vystoupení dětského pěveckého sboru Severáček. Tehdy ve vlaku vznikl nápad, aby každý ve svém působišti založil dětský sbor. A od nápadu nebylo daleko k realizaci. Ervín Bártek a prof. Václav Ptáček (z tehdejšího uměleckého vedení pěveckého sboru Ondráš, který působil v Novém Jičíně při tehdejší Stálé divadelní scéně v Novém Jičíně) připravili dopisy na všechny základní školy v Novém Jičíně a oslovili s nevšedním náborem žáky prvních až pátých ročníků. Výsledek byl ten, že na tuto výzvu se přihlásilo přes 140 dětí, které měly zájem o sborový zpěv. Po hlasových a teoretických zkouškách bylo na jaře roku 1967 vybráno 57 děvčat a 20 chlapců, kteří se stali prvními sboristy nového tělesa. 4. dubna 1967 proběhla první zkouška, kterou nový dětský pěvecký sbor v Novém Jičíně zahájil svoji činnost. Jméno dostal po hrdinovi valašského lidu Ondrášovi z Janovic. A protože v Novém Jičíně byl již pěvecký sbor Ondráš, tak jeho menším dítětem byl dětský pěvecký sbor Ondrášek. Uměleckým vedoucím a dirigentem se stal prof. Václav Ptáček, člen a dirigent sboru Ondráš, profesor na zdejší Pedagogické škole. Sborové zkoušky se konaly jednou týdně v budově Stálé divadelní scény.

Začátky sboru byly provázeny i praktickými starostmi a byly popsány v kronice takto: „Největší starost však je jednotné oblečení. Po několika výborových schůzích je rodičům předložen návrh, se kterým rodiče souhlasí: bílé, dederonové košile, šedé sukně a pro chlapce šedé dlouhé kalhoty, červené vesty, černá mašle na košili, bílé ponožky a bílá plátěná obuv „Jarmilky“. Materiál na oblečení byl zakoupen jednotně.“

První (neveřejné) vystoupení Ondrášku se konalo 6. listopadu 1967 na slavnostním zasedání tehdejších politických představitelů k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR) ve Stálé divadelní scéně v Novém Jičíně. Opravdu poprvé se novojičínské veřejnosti představil Ondrášek (společně se svým starším „rodičem“, sborem Ondráš) za několik dní později na slavnostním koncertu k 50. výročí VŘSR, který se konal opět v sále Stálé divadelní scény v Novém Jičíně. Poté již následovala vystoupení (v duchu tehdejší doby) pro pracující novojičínských závodů, např. Tonak nebo Autopal. V prosinci 1967 uspořádal Ondrášek svůj první výchovný koncert pro děti z mateřských škol. Již po několika měsících svého trvání si sbor postupně získával zájem veřejnosti a sympatie posluchačů.


první talentové zkoušky: prof. Ptáček – jaro 1967


první koncert – listopad 1967

1968

Počátkem února 1968 obdržel Ondrášek pozvání na natáčení do Československého rozhlasu v Ostravě. Tím byla započata dlouholetá spolupráce s rozhlasem. V dubnu – po roce existence – se Ondrášek účastní své první regionální soutěže dětských pěveckých sborů v Přerově, kde obsazuje v silné konkurenci pěkné druhé místo.

No a aby nebylo těch prvotin málo, Ondrášek se účastní v květnu 1968 poprvé průvodu 1. Máje. Pamětníci si jistě vzpomenou, o jakou událost se jednalo, pro ty mladší uveďme, že za doby socialismu se každý rok na 1. května oslavoval den práce (tedy 1. Máj) slavnostním průvodem městem, kdy všichni byli povinni se účastnit – tedy i nový dětský pěvecký sbor Ondrášek. V květnu se uskutečnil rovněž první zájezd do zahraničí do nedalekého polského Těšína a jeho okolí.

V předchozím roce nacvičil Ondrášek několik jednohlasných skladeb a také několik kánonů. Úkolem tohoto roku bylo doplnit program na celovečerní, aby mohl Ondrášek již pomýšlet na samostatné celovečerní vystoupení. A cíl si splnil. Samostatný koncert se uskutečnil 11. prosince 1968 k 50. výročí vzniku ČSR v sále Stálé divadelní scény v Novém Jičíně. Celý koncert byl natáčen Československým rozhlasem a byl posléze vysílán na jeho vlnách.


vystoupení k MDŽ – březen 1968


Ondrášci se připravují na prvomájový průvod, kloboučky věnoval k této příležitosti podnik Tonak – květen 1968

1969

K úspěšným akcím v roce 1969 patřil třídenní koncertní zájezd na Slovensko do družebního města Martin, kde se mu dostalo vřelého přijetí mládeží martinských škol, kterou si získal svým vystoupením na slavnostní akademii a dalšími třemi koncerty. Úspěšně vystoupil také na 1. ročníku Fulneckých dnů J. A. Komenského a společně se sborem Ondráš též na jubilejních oslavách novojičínských závodů.

1970

Výrazný úspěch ve své koncertní činnosti – měřený tehdejšími měřítky politické angažovanosti – zaznamenal Ondrášek v roce 1970. Dostalo se mu cti vystoupit při oslavě 25. výročí osvobození města Ostravy Sovětskou armádou, na jehož počest bylo v Ostravě uskutečněno slavnostní setkání příslušníků východního odboje. Ondrášek si vyslechl i tehdejší prezident ČSSR armádní generál Ludvík Svoboda a maršál Sovětského svazu A. I. Jeremenko.

V roce 1970 začal rozvíjet svou činnost také čtyřicetičlenný přípravný sbor Ondrášku pod vedením učitelky Marie Bělíkové. První společný koncert všech tří dětských sborů s dívčím pěveckým sborem žákyň pedagogické školy v Novém Jičíně, vedeným prof. Evou Majkusovou, byl uspořádán v květnu na počest 25. výročí osvobození Nového Jičína sovětskou armádou. Další úspěšné společné vystoupení zmíněných sborů se uskutečnilo na celostálním semináři k metodice hudební výchovy na pedagogických školách a gymnáziích v listopadu. Na okresní přehlídce dětských pěveckých sborů v roce 1970 byl Ondrašek „hodnocen již jako sbor, který přes nedlouhé trvání patří k vyspělým sborům okresu a který má nejlepší ambice zařadit se v příštích letech mezi špičkové sbory.“

Ondrášek rovněž pořizuje nové oblečení a co je zajímavé, pokouší se vyřizovat zahraniční zájezd do Londýna, který se však neuskutečnil.

1971

V roce 1971 má sbor 68 členů a vesměs koncertuje pro pracující novojičínských závodů především u příležitosti Mezinárodního dne žen, aktivů či předvolebních setkání. Ale o tom, že se už i v roce 1971 Ondrášci nebáli nabídnout svůj pěvecký repertoár, svědčí i tento novinový výstřižek – dnes bychom řekli ryze reklamní.

1972

Ondrášek vstupuje v roce 1972 do svého 5. roku života. V roce 1971 se podařilo díky sboru Ondráš navázat družební styk s varšavským chlapeckým sborem Lutnia, který zavítal do Nového Jičína s umělecky hodnotným programem v lednu 1972. Tuto návštěvu oplatil Ondrášek polským přátelům svým zájezdem do Polska na přelomu dubna a května, během něhož uskutečnil šest vystoupení, o to ve Varšavě, Plocku, Katovicích a Halinu. Sbor svým programem, v němž vedle našich národních a lidových písní byly zastoupeny i lidové písně polské, zanechal – dle tehdejšího tisku – u polských posluchačů nevšední dojem a vzbudil zájem i polského rozhlasu a televize. Nahrávky pořízené z jeho vystoupení si mohla v Polsku pak vyslechnout široká veřejnost.

V průběhu zájezdu se zrodila zajímavá událost, která vstoupila do dějin sboru jako „Koncert za 400 zlotých“ a reportážní fotografie byla dokonce otištěna v tehdejším populárním časopise Svět v obrazech. Co se vlastně stalo? Když se Ondrášek vracel domů, před Katovicemi zastavil dva autobusy dopravní policista a řidičům hrozila pokuta 400 zlotých za překročení rychlosti. Nepomáhalo vysvětlování, že prvnímu autobusu selhal tachometr a řidič druhého, který byl v zahraničí poprvé, nemohl vést výpravu. V tu chvíli dal prof. Ptáček pokyn, Ondrášci vystoupili na dálnici před autobusy a zazpívali dvě polské písničky. Policista se usmál, zasalutoval a propustil Ondrášky bez pokuty. A tak si Ondrášci vlastně těch 400 zlotých vydělali.

V tomto roce sbor vystoupil úspěšně např. v září při oslavách 50. výročí trvání českého školství v Bílovci. Na přehlídce vítězů krajského kola dětské zájmové umělecké činnosti byl poctěn ve III. kategorii jako jeden ze čtyř dětských sborů Severomoravského kraje „Zlatou ratolestí“. Na festivalu dětských pěveckých sborů v Olomouci bylo jeho přesvědčivé vystoupení oceněno jako jeden z vrcholů festivalu, v jehož závěrečném hodnocení bylo uvedeno, že „sbormistr Václav Ptáček dokázal obdivuhodným způsobem vytříbit vedle intonační a rytmické složky i barevnost dětského hlasového projevu“. K úspěchům sboru v tomto roce přistupují též zdařilé nahrávky pro Československý rozhlas v Ostravě.


koncert za 400 zlotých – květen 1972


festival dětských pěveckých sborů v Olomouci – 1972

Taková kontrolní otázka pro bedlivého čtenáře. Jestlipak poznáte, čím je tato fotografie z festivalu pěveckých sborů v Olomouci zajímavá? Napovíme, jedná se o určitou osobu, na ni zobrazenou – za několik let pro Ondrášek velmi významnou.

1973

Do roku 1973 vstupuje Ondrášek se značně pozměněným kádrem, když v předchozím roce odešlo z jeho řad na 40 členů, kteří překročili věkovou hranici 15 let a bylo nutné nabrat nové členy. V květnu se Ondrášek účastní národní soutěže dětských pěveckých sborů ČSR o „Zlatou palmu“, která se konala v Opavě-Jánských koupelích. I když byl sbor pozván na soutěž jako náhradník, dokázal získat výrazné ocenění „Stříbnou palmu“ a v silné konkurenci předčit i věhlasnější sbory z celé republiky.

Od tohoto roku se začalo s pořádáním prázdninového soustředění sboru a to v prostředí pionýrského tábora v obci Lučina u Žermanické přehrady. Součástí soustředění byla jak intenzivní pěvecká příprava v rozsahu 4-6 hodin zkoušek a nácviku denně, tak sportovní a rekreační vyžití účastníků soustředění. V závěru roku se Ondrášek podílel společně se sborem Ondráš, komorním sborem P. J. Vejvanovského a Novojičínským smyčcovým kvartetem na přípravě televizního hudebního programu „Hudba pod trámovým stropem“, který byl natáčen Československou televizí v Žerotínském zámku.

1974

V roce 1974 uspořádal sbor na počest Roku české hudby společný koncert s Ondrášem. V okresní soutěži získal první místo, které potvrdil i v krajské soutěži o „Zlatou ratolest“ s postupem do celostátního kola. Ondrášek opět natáčí s Československou televizí pro pořady „Hudba pod trámovým stropem“ a „Červenozelené setkání“.

1975

Rok 1975 byl ve znamení oslav 30. výročí osvobození vlasti Rudou armádou. V rámci oslav se konala celá řada akcí, mezi nimi i soutěž ve zpěvu ruských písní pod názvem „Písně přátelství“. Probíhala okresní a krajská kola. Ondrášek postoupil z okresního kola a vybojoval v krajské soutěži 1. místo, které mu otevřelo cestu na ústřední kolo I. ročníku celostátní soutěže „Písně přátelství“ do Kladna. Tam změřil své síly s ostatními vítězi krajských kol. Zde i přes silnou konkurenci dokázal uspět a umístil se na 2. místě za vynikajícím dětským sborem Severáček z Liberce.

1976

Do roku 1976 vstupuje Ondrášek s celkem 67 sboristy a 42 dětmi přípravného oddělení. V červnu se zúčastňuje ústředního kola II. ročníku soutěže „Písně přátelství“ v Kladně. Svým výkonem se zařadil mezi tři nejlepší sbory v ČSR, kdy vybojoval 3. místo a mimořádnou cenu za nejlepší interpretaci ruské lidové písně. Oceněním práce sboru bylo také to, že byl vybrán k natáčení gramofonové desky ve vydavatelství Panton. Ondrášek obdržel v říjnu od Městského národního výboru v Novém Jičíně „Čestný odznak za zásluhy o rozvoj a výstavbu města“. V listopadu byl vysílán pořad „Co nevědel Archimedes“, na kterém se sbor podílel. Ohlas na pořad byl velmi příznivý. Po celý rok se sbor připravoval na oslavy 10. výročí svého vzniku.


okresní kolo soutěže „Písně přátelství“ – leden 1976


Ondrášek na prvomájovém průvodu – květen 1976


Čestný odznak za zásluhy o rozvoj a výstavbu města – říjen 1976

1977

Rok 1977 je rokem jubilejním, Ondrášek slaví 10 let své existence. V březnu opět natáčí s Československou televizí, tentokrát pořad „Vlaštovka z Beskyd“. Vyvrcholením celoročních příprav se stal Slavnostní koncert k desetiletému trvání sboru, který se konal ve Stálé divadelní scéně. Před vyprodaným sálem obdržel sbor několik uznání za vykonanou práci. Součástí slavnostního koncertu byla i výstavka mapující činnost sboru během desetiletého trvání. Na přelomu června a července uskutečnil sbor čtyřdenní zájezd do Maďarska, během kterého navštívil Budapešť. Významným úspěchem a potvrzením kvalitní desetileté práce sboru bylo 1. místo v národní soutěži dětských pěveckých sborů ČSR o „Zlatou palmu“, která se konala v Olomouci. Toto vítězství potvrdilo špičkovou úroveň sboru.


Slavnostní koncert k 10. výročí – duben 1977


Slavnostní koncert k 10. výročí: prof. Ptáček – duben 1977

Příště:
Ondrášek slaví 45 let – 2. díl: 1978-1987