Oddělení

V současné době Ondrášek Novojičínský sbor ZUŠ čítá téměř 220 členů, jež pracují v pěti samostatných odděleních. Přípravná oddělení jsou tři – Hrášek, Rarášek a Kulihrášek.

Na ně navazuje hlavní koncertní sbor Ondrášek a v roce 2005 vznikl také Komorní sbor.

Hrášek – I. přípravné oddělení

Dětem z 1. přípravného oddělení říkáme Hrášci. Jsou to nejmladší členové Ondrášku, jejichž věk se pohybuje v rozmezí 5 – 7 let. V současné době mají Hrášci 45 členů.

Hrášci svůj program nacvičují pravidelně jednou týdně pod taktovkou Karolíny Kudělkové. Klavír Marie Válková.

Rarášek – II. přípravné oddělení


Rarášek je 2. přípravné oddělení a slučuje děti ve věku od 7 do 9 let. V tomto oddělení jsou děti již seznamovány se základy hudební nauky a hlasové výchovy. V současné době Rarášek navštěvuje 45 dětí.

Na své koncerty se Rarášek připravuje pravidelně dvakrát týdně pod vedením Michaely Mrštíkové. Klavír Dušan Brus.

Kulihrášek – III. přípravné oddělení

Děti, jež jsou členy 3. přípravného oddělení pod názvem Kulihrášek, jsou ve věku od 9 do 14 let. Většina těchto dětí prošla nižší přípravná oddělení, čímž jsou na ně kladeny již vyšší nároky týkající se hlasové kultury, bezchybné intonace a čtení not. V současné době má Kulihrášek 60 členů. Kulihrášek již koncertuje nejen po celé České republice, ale také v zahraničí.

Má za sebou řadu úspěchů na tuzemských i zahraničních soutěžích a festivalech. Kulihrášek pracuje pod taktovkou sbormistra Josefa Zajíčka. Klavír Dušan Brus.

Ondrášek – koncertní sbor

Koncertní sbor Ondrášek je výběrem nejlepších hlasů přípravných odděleních a jeho členy jsou děti ve věku od 13 do 20 let. Toto těleso má 50 členů a je vedeno sbormistrem Josefem Zajíčkem. Klavír Tomáš Vrána.

Ondrášek každoročně vystupuje na mnoha koncertech doma i v zahraničí a úspěšně se účastní mnoha soutěží a festivalů.

Ondrášek si svým zpěvem získal jak odbornou, tak laickou veřejnost, o čemž svědčí mnohá uznání a naplněné sály. Ondrášek ovšem zaujímá diváky ne jen výborným zpěvem, ale také rozmanitou choreografií.

Na svá vystoupení se Ondrášek pečlivě připravuje pravidelně dvakrát týdně a výjimkou nejsou také různá soustředění či víkendové zkoušky.

Komorní sbor

Komorní sbor je tělesem nejmladším, bylo založeno teprve v roce 2005. Je to těleso utvořené z bývalých členů koncertního sboru ve věku od 18 do 27 let, které se zabývá interpretací náročnějších sborových děl včetně okrajových žánrů. Má 26 členů.

I přes svou krátkou působnost se již Komorní sbor může těší ze svých úspěchů jak na domácí, tak na zahraniční scéně. Mezinárodní renomé si Komorní sbor získal na mezinárodní sborové soutěži v belgickém Neerpeltu v roce 2006, odkud si přivezl 1. cenu Cum laude. V roce 2008 získal cenu Grand prix na festivalu Canti veris Praga a cenu Excellent na mezinárodním festivalu v Montreux. Posledními výraznými úspěchy Komorního sboru jsou 3. cena na prestižním sborovém mezinárodním festivalu Fleischmann International Trophy v irském Corku v roce 2010, 3. cena na mezinárodním festivalu v estonském Tallinu v roce 2011 a zisk dvou platinových medailí (kategorie ženské sbory a folklor) na mezinárodní soutěži 1st Xinghai Prize International Choir Championships v Číně v roce 2012, .

Komorní sbor se schází vždy jednou týdně a pracuje pod taktovkou sbormistra Josefa Zajíčka. Klavír Tomáš Vrána.