Oslavy 50 let Ondrášku

V sobotu 18. března 2017 se ve zcela vyprodaném Beskydském divadle uskutečnily dva „Jubilejní koncerty“ u příležitosti 50. výročí založení novojičínského sboru Ondrášek. Na koncertech se představila všechna oddělení sboru: přípravná oddělení, koncertní, komorní sbor a také – speciálně pro tuto příležitost sestavený – Jubilejní sbor složený z bývalých členů Ondrášku. Celkem se jubilejního koncertu zúčastnilo na 300 zpěváků. Publikum vyslechlo především repertoár Václava Ptáčka, zakladatele Ondrášku. Přinášíme několik fotografií V. Hampla z této slavnostní sborové události.

Vyvrcholením oslav 50. výročí založení sboru Ondrášek se staly slavnostní koncerty, které se uskutečnily 7. května 2017 v Ostravě-Mariánských Horách v kostele Panny Marie Královny a 8. května 2017 v Novém Jičíně v Beskydském divadle. Na programu slavnostních koncertů bylo provedení současného díla s vysoce humánním obsahem, díla Karla Jenkinse – The Armed Man (A Mass for Peace).

Koncerty byly připraveny společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava a sólistkou Evou Dřízgovou-Jirušovou a dirigentem Jakubem Kleckerem. Na provedení se podílel Novojičínský sbor ZUŠ Ondrášek a jeho partnerské dětské sbory: Motýli – Šumperk, Medvíďata – Český Krumlov, Kvítek – Dačice a Sušický sbor. Celkem se obou koncertů zúčastnilo 350 profesionálních a amatérských umělců.

Dílo nastudovaly jednotlivé sbory a Janáčková filharmonie Ostrava samostatně a následně 5. května proběhla společná generálka všech účinkujících v Ostravě. Samostatné koncerty, které se uskutečnily ve spolupráci se Svatováclavským hudebním festivalem, z.s. a Sdružením přátel sboru Ondrášek z.s. měly u publika velkou odezvu a celkově si přišlo vyslechnout provedení díla Karla Jenkinse na 1 000 diváků. V Ostravě pozdravil koncert i biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz a na obou koncertech byla přítomna celá řada významných hostů. Na závěr koncertu v Novém Jičíně proběhlo společné setkání sbormistrů, dirigenta, sólistky a organizátorů se starostou města Nový Jičín, který vyjádřil všem poděkování. Projekt, který byl uskutečněn za finanční podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje, splnil své poslání. Slavnostními koncerty vyvrcholily oslavy 50. výročí založení sboru Ondrášek, o čemž informovaly jak tisk tak také televize a z koncertů byl rovněž pořízen zvukový záznam.