Repertoár

Repertoár sboru se snaží obsáhnout všechna slohová období počínaje zpěvem gregoriánského chorálu, dále období renesance, baroka, klasicismu, romantismu, hudby 20. století až po současné hudební trendy.

Sbor aktivně spolupracoval a nadále spolupracuje s předními českými skladateli – Petr Eben, Otmar Mácha, Ilja Hurník, Antonín Tučapský, Milan Uherek, Milan Báchorek, Vladimír Studnička, Václav Ptáček, aj.

Ke kmenovému repertoáru patří rovněž úpravy lidových písní z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska i jiných zemí.

Seznam repertoáru je ke stažení zde.