PORTA MUSICAE NOVÝ JIČÍN 2010 – ohlédnutí

Přinášíme ohlédnutí za 8. ročníkem Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE NOVÝ JIČÍN 2010.

Ve dnech 12. – 14. listopadu letošního roku se v Novém Jičíně uskutečnil již VIII. ročník celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae 2010. Soutěž pořádá z pověření Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA a Sdružení rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína.

Soutěž Porta Musicae probíhá jako bienále a patří k náročnějším soutěžím dětských pěveckých sborů u nás. Vysoká úroveň přihlášených sborů je dána podmínkami a pravidly soutěže. Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií.

V letošním roce se jí zúčastnilo 13 dětských sborů z celé České republiky z toho pět sborů se utkalo v kategorii sborů do 15 let a osm v kategorii sborů do 19 let. Soutěž je koncipována podle mezinárodních pravidel. Soutěžní vystoupení hodnotila sedmičlenná mezinárodní porota ve složení předsedkyně poroty Elena Šarayová (sbormistryně a pedagožka na VŠMU v Bratislavě, Slovensko), Mirosława Knapik (sbormistryně a pedagožka na Vysoké hudební škole v Katowicích, Polsko), Alena Tichá (hlasová pedagožka a vyučující na PedF UK v Praze), Jurij Galatenko (sbormistr pěveckého sboru Ostravských učitelek a sboru Národního divadla v Ostravě, vyučující na Ostravské Univerzitě), Vladislav Souček (sbormistr dětského sboru Radost-Praha, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv), Tomáš Motýl (sbormistr Šumperského dětského sboru Motýli, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv), Vítězslav Hergesel (sbormistr dačického dětského sboru Kvítek, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv). Tajemnicí poroty byla paní Jaroslava Macková. Moderování celého festivalu se ujal Zdeněk Ševčík, sbormistr ostavského sboru KO-KO.

Celá soutěž i doprovodné programy probíhaly v nádherných prostorách Beskydského divadla v Novém Jičíně. Na pátečním zahajovacím koncertě byli účastníci seznámeni s porotou, hosty i pravidly soutěže. Večer vyvrcholil koncertem dětských pěveckých sborů Ondrášek z Nového Jičína a Kvítek z Dačic, které společně provedly, pod vedení svých sbormistrů Josefa Zajíčka a Vítězslava Hergesela, kantátu Bohuslava Martinů – Otvírání studánek. Zbytek večera byl věnován skladbám Václava Ptáčka, který tak spolu se všemi účastníky festivalu oslavil své životní jubileum.

Sobotní den probíhal ve znamení soutěžních vystoupení, dopoledne soutěžily sbory mladší kategorie, odpoledne pak sbory starší kategorie. Sobotní večer přinesl očekávané výsledky, porota rozdělila v první kategorii sbory do tří pásem, ve druhé pouze do dvou a udělila několik zvláštních cen. Na závěrečném večeru zazněly obě povinné soutěžní skladby i vystoupení dvou nejúspěšnějších sborů, Pražské kantilény a Kopretiny z Orlové.Italská delegace z města Sommacompagna pozvala na festival Custosa nejúspěšnější sbor soutěže – Pražskou Kantilénu se sbormistryní Leou Esserovou. Po zakončení slavnostního večera čekala na děti společenská zábava v klubu Focus, pro sbormistry a porotu pak posezení nad rozborem soutěžních vystoupení. Nedělní dopoledne vyšel od ZŠ Tyršova průvod sborů a hostů za zpěvu lidových písní na novojičínské náměstí, kde se všichni účastníci rozloučili společným zpěvem a tím zakončily VIII. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae 2010.

V rámci festivalu Porta Musicae 2010 se uskutečnilo již 40. setkání semináře Klubu sbormistrů. Seminaristé Klubu sbormistrů se účastnili rozborové dílny povinných skladeb pod vedením Tomáše Motýla a inspirativní přednášky o práci s chlapeckými hlasy pod vedením Zdeňky Součkové. Zároveň po celý sobotní den pozorovali soutěžní vystoupení, které jako „stínová porota“ zařadili do hodnocených pásem. Výsledky soutěže i další informace naleznete rovněž na www.artama.cz v části věnované dětskému sborovému zpěvu.

Míla Fousková

odborná pracovnice NIPOS ARTAMA PRAHA

Příspěvek byl publikován v rubrice 8. ročník Porta musicae, Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.