PORTA MUSICAE NOVÝ JIČÍN 2010 – výsledky

8. ročník Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE NOVÝ JIČÍN 2010 skočil. Nejvíce ocenění si odnesl sbor Pražská kantiléna.

Výsledky VIII. celo­státní sou­těže dět­ských pěvec­kých sborů Porta musi­cae
Nový Jičín 12.-14. lis­to­padu 2010

Porota:

Předsedkyně: Elena Šarayová
Členové: Jurij Galatěnko, Vítězslav Hergesel, Miroslawa Knapik, Tomáš Motýl, Vla­di­slav Sou­ček, Alena Tichá
Sledování času soutěžních programů: Josef Brabenec

I. kate­go­rie

Kopre­tina Orlová Lutyně — zlaté pásmo

Svi­tav­ský dět­ský sbor — stří­brné pásmo

Lilium Lito­myšl — stří­brné pásmo

Can­tella Hra­dec Krá­lové — stří­brné pásmo

Jiřičky Plzeň — bron­zové pásmo

Diplom Tomáši Hoda­novi za vyni­ka­jící kla­vírní dopro­vod, Kopre­tina Orlová Lutyně

Diplom za při­ro­zený muzi­kální pro­jev – Jiřičky Plzeň

Diplom pro nejmlad­šího účast­níka sou­těže – Jiřičky Plzeň

II. kate­go­rie

Praž­ská kan­ti­léna — zlaté pásmo, nej­ú­spěš­nějí účast­ník soutěže

Červá­nek Červený Kos­te­lec — zlaté pásmo

Can­zo­netta Č. Budě­jo­vice — zlaté pásmo

Ko-ko Ost­rava — zlaté pásmo

Da capo Roky­cany — zlaté pásmo

Musica Hořice — stří­brné pásmo

Trallala Český Těšín — stří­brné pásmo

Reso­nance Tře­bíč — stří­brné pásmo

Diplom za vyni­ka­jící dra­ma­tur­gii sou­těž­ního pro­gramu – Praž­ská kantiléna

Diplom za výborný instru­men­tální dopro­vod skladby H. Pur­cella – Praž­ská kantiléna

Diplom Liljaně Červené za vyni­ka­jící kla­vírní dopro­vod – Can­zo­netta Č. Budějovice

Diplom za půso­bivé pro­ve­dení skladby Luboše Fišera Fašank – Červá­nek Červený Kostelec

Dále porota udě­lila diplom hos­ti­tel­skému sboru Ondrá­šek za vyni­ka­jící pro­gram k jubi­leu Vác­lava Ptáčka

Dr. Jaro­slava Mac­ková, tajem­ník poroty

Příspěvek byl publikován v rubrice 8. ročník Porta musicae, Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.